آشنایی با کانون ارزیابی

انتخاب، استخدام و آموزش خلبانان، خدمه کابین، کارکنان زمینی و سایر مشاغل صنعت حمل و نقل هوایی نیازمند یک رویکرد تخصصی است.کانون ارزیابی معمولاً در شرایطی توصیه می شود که کارفرما باید اطمینان یابد مناسب ترین فرد برای شغل خاصی انتخاب شود ، به خصوص زمانی که عملکرد ضعیف در این شغل ریسک قابل توجهی را برای سازمان به همراه می آورد.

کانون ارزیابی (Assessment center) مطمئن ترین روش برای انتخاب کارکنانی است که بالاترین پتانسیل را برای انجام یک کار معین دارند. این روش آزمون های روانشناختی، موقعیت ها و ابزارهای مختلفی را که با شایستگی‌های لازم برای موفقیت در یک موقعیت شغلی خاص مطابقت دارد را ادغام می کند تا بتواند تصویری شبیه سازی شده از فرد در محیط کار را ایجاد کند. کانون ارزیابی معمولاً به عنوان یک برنامه یک روزه طراحی می‌شود.
ابزار های کانون ارزیابی می تواند شامل ارائه مطلب در مورد یک موضوع مشخص ، ایفای نقش ، بحث گروهی ، بازی گروهی یا مورد کاوی باشد. آزمون های شخصیت نیز قسمت مهمی از فرآیند انتخاب است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزار های ارزیابی کلیک کنید.
داشتن چندین ارزیاب ، که با استفاده از ابزار های مختلف ، نامزدها را مشاهده و ارزیابی می کنند و مشاهدات و ارزیابی های آنها را مقایسه می کنند ، بی طرفی و مطمئن بودن تصمیم نهایی را تضمین می کند و در نهایت پتانسیل واقعی موفقیت هر ارزیابی شونده در شغل مورد نظر مشخص می شود.
وجود عناصر کلیدی متعدد در ساختار کانون های ارزیابی، روایی و پایایی بالای این روش را به خوبی اثبات می‌کند.

ارکان و عناصر کانون ارزیابی و توسعه

در مقاله دستورالعمل‌ها و ملاحظات اخلاقی برای عملیات کانون ارزیابی که در ژورنال مدیریت منتشر گردید، عناصر اساسی کانون ارزیابی برشمرده شده است.

مدل شایستگی‌ها

مدل های شایستگی فهرستی از دانش، مهارت ها، نگرش ها، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی هستند که برای انجام موفق وظایف شغلی موثر میباشند.این اجزای مدل در واقع شاخش های ارزیابی فرد در کانون ارزیابی محسوب میشوند.از مدل شایستگی ها به عنوان قلب کانون ارزیابی یاد میشود.

ارزیاب‌ها

ارزیاب، فرد آموزش دیده و با تجربه ای است که باید شناخت کامل و دقیق از مفهوم شایستگی ها، ابزار ها و روش ارزیابی شامل مشاهده، ثبت رفتار و تخصیص شایستگی ها و تکنیک های مصاحبه داشته باشد تا بتواند ارزیابی مناسب در مورد شایستگی های فرد مورد نظر ارائه دهد.

روش‌های ارزیابی متعدد

روش ارزیابی در کانون ارزیابی مبتنی بر رفتار شناسی است.در این روش عملکرد و ویژگی های شخصیتی ارزیابی شوندگان در جریان آزمون ها، ابزارها و تمرین های شبیه سازی شده (مانند بحث گروهی، ارائه مطلب، مصاحبه، ایفای نقش و...) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارزیابی شوندگان

ارزیابی شوندگان رکن اساسی کانون ارزیابی هستند.روشن است که سایر ارکان کانون ارزیابی باید برای ارزیابی شایستگی های این گروه از مدیران و کارکنان ساماندهی شوند.اگر ارزیابی شونده ای در کار نباشد، ارزیابی صورت نمیگیرد.

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه تحلیل گسترده شغل به منظور تعیین دانش ، مهارت و نگرش ها (KSA) برای ارزیابی عملکرد شغلی صورت میگیرد. این امر بستگی به هدف ارزیابی ، پیچیدگی شغل و دانش قبلی در مورد شغل دارد. شایستگی ها بر اساس چشم انداز ، ارزشها و اهداف سازمان تعریف می شوند.

تجزیه تحلیل و رتبه بندی رفتار

ارزیابان باید یک فرآیند بخصوص را برای ثبت رفتارهای مرتبط در طول تمرین های کانون ارزیابی دنبال کنند. این امر شامل یادداشت برداری ، چک لیست های مصادیق رفتاری یا مقیاس های رتبه بندی شده از نظر رفتاری می‌باشد.

یکپارچه‌سازی داده‌ها

به عنوان آخرین گام در فرآیند ارزیابی، ارزیابان در جلسه ای که از آن به عناوین مختلفی مانند جلسه جمع بندی،یکپارچه سازی یا واش آپ یاد می شود، به بررسی، رتبه بندی، تحلیل و ارائه نتیجه ارزیابی خود از ارزیابی شوندگان میپردازند.

گزارش بازخورد

گزارش بازخورد، خروجی اصلی کانون ارزیابی و توسعه است.این گزارش نشان میدهد هر یک از ارزیابی شوندگان در چه حوزه هایی، شایستگی و توانمندی هایی به عنوان نقطه قوت دارند (که شاید حتی خود از آن اگاه نباشند.).همچنین نقاط قابل بهبود آنان را نیز مشخص می سازد.

دوره تربیت ارزیاب صنعت حمل و نقل هوایی

برخی از سازمان های صنعت حمل و نقل هوایی

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی متشکل از متخصصان مدیریت استعداد ، روانشناسان ، متخصصان تحلیل اطلاعات و مشاوران منابع انسانی است که استعداد ها ، ظرفیت ها و شایستگی های آشکار و پنهان افراد را در انواع سازمان ها بررسی و سنجش کرده و توسعه می دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش های درباره ما و شورای علمی مراجعه فرمائید.

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق پنل رو به رو با ما در ارتباط باشید